Śmierć arcybiskupa Stanisława Nowaka
piątek, 17 grudnia 2021 11:58

Pożegnaliśmy ks. Arcybiskupa podczas uroczystosci pogrzebowych w dniach 17 i 18 grudnia. Nie zapominamy o Nim w naszch pełnych wdzięczności modlitwach.

 
Nagroda LUX ex SILESIA dla naszego Rodaka
poniedziałek, 23 sierpnia 2021 10:20

Adres e-mail Parafii: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

foto: Henryk Przondzio/ Gość Niedzielny

Nasz Rodak Prof. Marian Zembala otrzyma nagrodę Lux ex Silesia

 Cyt. za artykułem Przemysława Kucharczaka w serwisie Archidiecezji Katowickiej 

Nagroda arcybiskupa katowickiego Lux ex Silesia trafi w tym roku do wybitnego kardiochirurga, prof. Mariana Zembali. 17 sierpnia, w uroczystość patrona diecezji św. Jacka, ogłosił to w katowickiej katedrze abp Wiktor Skworc.

Prof. Marian Zembala jest wybitnym kardiochirurgiem, wieloletnim dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W 1997 roku dokonał pierwszego w Polsce przeszczepu pojedynczego płuca, a w 2001 r. - również po raz pierwszy w Polsce - przeszczepił choremu płuco-serce. W 2015 r. był ministrem zdrowia. Mieszka w Tarnowskich Górach. Jest żonaty z Hanną, ma czworo dzieci.

Arcybiskup Wiktor Skworc po ogłoszeniu nazwiska laureata zacytował list od prof. Mariana Zembali. "Ze wzruszeniem, radością, ale i należytą pokorą przyjąłem od ks. arcybiskupa wiadomość o rekomendowaniu mojej osoby przez kapitułę do tegorocznej nagrody Lux ex Silesia" - napisał profesor. Wspomniał encyklikę "Lumen fidei" papieża Franciszka, która zrobiła na nim wrażenie. Dodał: "Głęboko wierzę, że ta zaszczytna nagroda, która wyróżniła w przeszłości i wyróżni w przyszłości wielu miłosiernych Samarytanów oddających swoje życie i doświadczenie w służbie potrzebującego bliźniego, będzie dalej jak latarnia wskazywać nowe miejsca i nowe zadania".

Arcybiskup Wiktor Skworc zapowiedział, że wręczenie nagrody odbędzie się w drugą niedzielę października bieżącego roku, w czasie międzyuczenialnej inauguracji Roku Akademickiego w katowickiej katedrze Chrystusa Króla.

Nagroda Lux ex Silesia jest przyznawana od 1994 roku. Otrzymują ją osoby, które w swej działalności naukowej lub artystycznej ukazują wysokie wartości moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę Górnego Śląska.

Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in.: Wojciech Kilar, abp Alfons Nossol, Tadeusz Sławek, Henryk Mikołaj Górecki, ks. Remigiusz Sobański, abp Szczepan Wesoły, Franciszek Pieczka, Jan Miodek, Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Mieczysław Chorąży, Władysław Nasiłowski i Dorota Simonides.

Opr. ks. Krzysztof

 
Nowy HARMONOGRAM Mszy św. i posługi w Parafii.
czwartek, 11 marca 2021 08:43

 

Adres e-mail Parafii: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Od pierwszej niedzieli wakacyjnej czyli od 27 czerwca 2021 obowiązuje nas nowy harmonogram Mszy św. i posługi w naszej Parafii.

HARMONOGRAM  MSZY ŚW.  W PARAFII p.w. św. JAKUBA Ap. w KRZEPICACH:

W niedziele:   Krzepice  (kościół parafialny)8.00;  10.00;  12.00;   18.00

                       Zwierzyniec I (kaplica) -  9.00

                       Dankowice    ( kaplica) -   11.00

W dni powszednie:  (tylko kościół parafialny)     

                                  od poniedziałku  do piątku -  6.30; 7.00; 17.30 ( 17.00 w X, V, VI);    18.00

                                           Spowiedź w godz.: 6.30 - 7.00 oraz 17.30 – 18.00           

                                  w soboty  -   6.30; 7.00;    18.00 (Msza św. niedzielna)

                                        Spowiedź w godz.: 6.30 – 7.00 oraz o godz. 18.00

Sakr. Pokuty w niedzielę  tylko w miarę możliwości (obecności) drugiego księdza.

Kancelaria czynna według dotychczasowych godzin: od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 9.00

                                                                             oraz    od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 - 17.00

Kancelaria nieczynna jest w uroczystości kościelne oraz dni świąt państwowych i kościelnych i po południu w I-sze Piątki m-ca.

 

 

 

 

 

 
Warto przeczytać by lepiej zrozumieć
sobota, 09 stycznia 2021 13:01

Adres e-mail Parafii: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Epifania - Objawienie Pańskie (Mt 2,1-12)

Dwa pierwsze rozdziały Mt to tzw. Ewangelia dzieciństwa. Składa się ona z pięciu perykop:
- genealogia Jezusa,
- zwiastowanie Jego narodzenia Józefowi,

- pokłon narodów,

- ucieczka do Egiptu i rzeź dzieci betlejemskich,

- powrót do Nazaretu.

W rozdziale 1. Jezus przedstawiony jest jako Syn Dawida i Syn Boży, Zbawiciel swego ludu, natomiast rozdział 2. zawiera symboliczną zapowiedź misji do pogan oraz zbawczego cierpienia, które przyniesie ostateczne wyzwolenie z niewoli grzechu i śmierci. W samym centrum tak ukształtowanego „prologu" do Pierwszej Ewangelii znajduje się opowiadanie o objawieniu [epifanii] Chrystusa narodom pogańskim. Jeżeli podzielimy tekst tej perykopy według głównych podmiotów działających, odkryjemy piękną koncentryczną strukturę: A-B-C-B'-A'. W jej centrum stoi proroctwo Micheasza o narodzinach Króla-Mesjasza w Betlejem.
Opowiadanie jest dynamiczne, pełne ruchu, jego punktem kulminacyjnym jest spotkanie z Dziecięciem: cel poszukiwań i źródło wielkiej radości, a zarazem punkt wyjścia dla nowej, innej drogi (por. w.12). W każdej z tych pięciu krótkich sekcji pojawia się wspólny motyw, główny temat perykopy: poszukiwanie nowonarodzonego Króla żydowskiego, Mesjasza, Władcy i Pasterza Izraela, boskiego Dziecięcia. Tym, co pomaga iść naprzód w tym poszukiwaniu, jest tajemnicza gwiazda (A, A'), król judzki Herod - paradoks! ‑ (B, B'), a nade wszystko słowo proroctwa (C), które jest źródłem nadziei nie tylko dla Izraela, ale i dla Narodów.
Przywódcy Izraela i depozytariusze obietnic mesjańskich - król Herod oraz arcykapłani i nauczyciele ludu - są nastawieni obojętnie lub wręcz wrogo do Nowonarodzonego, a mimo to nawet oni muszą służyć wypełnieniu wielkiego zamysłu Boga, który zechciał objawić swojego Syna poganom. Strukturę perykopy można zatem przedstawić następująco:

A. Magowie pytają: gdzie jest Król?


1 Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy 2 i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». B. Herod pyta: gdzie?
3 Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. 4 Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.


C. Arcykapłani i uczeni wskazują na odpowiedź zawartą w Pismach
5 Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: 6 A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». B'. Herod pyta: kiedy?

7 Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. 8 A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon».

A'. Magowie odnajdują i adorują boskiego Króla
9 Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. 10 Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. 11 Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. 12 A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.


Egzegeza
1 Mędrcy ze Wschodu
Z pewnością nie byli to „magowie" w sensie wróżbiarzy, czarowników, choć grecki termin magoi zdaje się to sugerować. Żydzi znający Torę odnosili się do magii i wróżbiarstwa z najwyższą odrazą (Kpł 19,26-31; Pwt 18,10-14; 2Krl 21,6) i z pewnością nikt w Jerozolimie nie chciałby z kimś takim rozmawiać. Jeżeli mędrcy ci zostali przyjęci przez króla Heroda oraz arcykapłanów i rabinów, to dlatego, że uznano ich za poważnych mędrców, mających pewne godne uwagi intuicje.
Słowo magos oznaczało również uczonego, filozofa. Filon z Aleksandrii, współczesny Jezusowi żydowski filozof, nazwał tak pogańskiego proroka Balaama, który pochodził ze Wschodu, z kraju nad Eufratem i który przepowiedział, że wzejdzie Gwiazda nad Izraelem (Lb 24,17). Ewangelista prawdopodobnie nawiązuje do tego tekstu nazywając magami pogan ze Wschodu, którzy w tajemniczy sposób, dzięki naturalnemu objawieniu i pracy własnego umysłu odkryli, że w Izraelu ma się narodzić niezwykły Król.
Byli to więc uczeni i kapłani zarazem, pochodzący najprawdopodobniej z Persji. Znany jest epizod z 614 r. po Chr., kiedy to przez Ziemię świętą przetoczył się niszczycielski najazd Persów. Zburzono wiele świątyń i wymordowano dziesiątki tysięcy chrześcijan. Gdy najeźdźcy stanęli przed konstantyńską bazyliką Narodzenia w Betlejem, ze zdumieniem stwierdzili, że na mozaice nad wejściem mędrcy adorujący Dzieciątko są przedstawieni w perskich szatach. Dzięki temu bazylika z IV wieku zachowała się do dziś, choć mozaika na jej frontonie dawno już nie istnieje.

 

Czytaj dalej
 
Życzymy wszystkim tego co anioły wyśpiewały
piątek, 25 grudnia 2020 16:18

Adres e-mail Parafii:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 30