Książki czytane w ostatnich dniach życia przez śp. ks. Sławomira Masłowskiego
wtorek, 21 listopada 2023 09:16

"Człowiek  jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony."[Ignacy z Loyoli,Ćwiczenia Duchowne 23]

Nasz śp. Proboszcz ks. Sławomir nie tylko odnalazł w duchowości ignacjańskiej swoją ścieżkę rozwoju życia duchowego ale także posługiwał pomocą innym, którzy poszukiwali w dzisiejszych casach trwałego fundamentu dla budowania swego życia lub uporządkowania tego co się przerodziło w niepokój, strach, chaos.

A na poniższym zdjęciu widok jego biurka i lektury podczas ostatnich kapłańskich rekolekcji.