Intencje mszalne

Wszelkie uwagi, nieścisłości lub błędy prosimy zgłaszać jak najszybciej w kancelarii parafialnej.

INTENCJE   MSZALNE   

od  2 marca do  1  kwietnia 2024

Prosimy sprawdzać wyznaczone intencje z racji na mogące wystąpić zmiany!

Sprawowanie niedzielnej Mszy św. w kaplicy szpitalnej: w soboty o godz. 19.00.

 

HARMONOGRAM MSZY ŚW. W PARAFII w czasie ROKU SZKOLNEGO:

W niedziele:   

 Krzepice  (kościół parafialny) -  8.00;  10.00;  12.00;   18.00

                       Zwierzyniec I (kaplica) -  9.00

                       Dankowice    ( kaplica) -   11.00

W dni powszednie:  (tylko kościół parafialny)  

od poniedziałku do piątku:

6.30;   7.00;   17.30  (w X,  XII -Roraty; V, VI o godz. 17.00);   18.00

w soboty:

6.30;  7.00;    18.00 (Msza św. niedzielna)         19.00 (w szpitalu)

Sakr. Pokuty i Pojednania: od poniedziałku do piątku  w godz.: 6.30 - 7.00  oraz  17.30 - 18.00; 

w soboty 6.30 - 7.00 oraz 18.00

w niedziele tylko w miarę możliwości (obecności) drugiego księdza (podczas liturgii Słowa)

Zachęcamy by ze spowiedzi korzystać w dni powszednie.

 

KANCELARIA  PARAFII czynna:

od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 9.00

oraz    od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 - 17.00

Kancelaria nieczynna jest:

w uroczystości kościelne oraz dni świąt państwowych i kościelnych oraz  w I-sze Piątki m-ca.

 

SOBOTA   2  marca   I-sza Sobota m-ca

6.30  + Urszula Włodarczyk

7.00 + Marian Garbaciak – od Koła Ż.R. p.w. św. o. Pio

18.00   + Kunegunda Rychter i zm. z rodz. Chlebowskich

19.00 (szpital)    + ks. Sławomir Masłowski – greg. 12

NIEDZIELA   3  marca  3 Niedziela Wielkiego Postu

REKOLEKJE WIELKOPOSTNE 

8.00   + Zdzisław, Zygmunt, Marek, Paweł, Andrzej, Irena, Bogumiła, Halina  Furgalscy, Michalina, Karol Biś, Jan Klimiuk, Roman Polak, ks. Sławomir  Masłowski

10.00 + Janina (9 r.śm.), Kazimierz, Barbara Krzemińscy – od Jana z rodz.

12.00 Chrzty/Roczki/Jubileusze:  O bł. Boże… dla Gai Szpora

          O bł. Boże… dla Bronisławy Orłowskiej w 90 rocz. urodz.

17.30  Gorzkie Żale  

18.00  1)+ Józefa, Stanisław, Barbara, Henryk Gawin, Antonina, Stanisław Kała – od najbliższej rodziny

          2)+  ks. Sławomir Masłowski – greg. 13

   9.00   (Zwierzyniec I )  + Maria, Jan, Marek Kiepura – od Jerzego Kiepury

   11.00 (Dankowice)   + Janina, Władysław Ceglarz

 

INTENCJE MSZALNE   od  4 do  10  marca 2024

Naszą modlitwą otoczeni są:

PONIEDZIAŁEK   4  marca    REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  święto św. Kazimierza

6.30   1)+ Wiesław Brzeziński – od Barbary i Krzysztofa Brzozowskich

2)+ ks. Sławomir Masłowski – greg. 14

9.00   + Kazimierz Mońka – od sąsiada Marka Fabisia

18.00 1)+ Marianna Bujak – od dzieci i wnuczków

    2)+ Lucyna (47 r.śm.), Tadeusz Papierkowscy, Elżbieta, Franciszek  Plaminiak – od córki Elżbiety z mężem

WTOREK    5  marca                REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE      Dzień Spowiedzi

Spowiedź: o godz. 6.30

6.30   1)+ ks. Sławomir Masłowski – greg. 15

          2)+ Maria Wręczycka – od sąsiadów Wydmuchów

Spowiedź:  o godz. 8.30

9.00   + prof. Marian Zembala – od sąsiadów Chyrzyńskich z dziećmi

Spowiedź: o godz. 17.15

18.00   1)+ Kazimierz Mońka – od ministra Szymona Giżyńskiego z małżonką Urszulą 

            2)+ Kazimierz Mońka – od Komitetu Miejskiego PiS w Częstochowie

ŚRODA    6  marca         REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  dla uczniów          

6.30   + Maria Kotas – od syna Sebastiana z Edytą

7.00   + ks. Sławomir Masłowski – greg. 16

8.00 (kl. I – IV)   + Kazimierz Światłowski – od chrześnicy Joanny z rodz.

10.00 (Zwierzyniec I) + Krzysztof Szyjka – od brata z żoną

11.00 Spotkanie rekolekcyjne dla szk. średnich

12.00 (kl. V – VIII)  + Henryk Tylikowski – od rodz. Mikułów

17.30   + Franciszka, Ludwika, Józef, Marianna, Czesław, Andrzej, Łukasz Ogórek

18.00   + Tomasz Kała (11 r.śm.)

CZWARTEK    7  marca    REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  dla uczniów  szk. średniej

6.30   1) O bł. Boże… dla Wiktorii w rocz. urodz. 

  2)+ Urszula Knobloch-Krzemińska – od Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP w Krzepicach

7.00   1)+ Tadeusz Ciapa – od syna Arnolda z rodz.

          2)+ Roman Kierat – od Ireny Sawickiej z dziećmi

8.00 Spotkanie rekolekcyjne dla szk. średnich

17.30 + ks. Sławomir Masłowski – greg. 17 

18.00 + Stanisław, Janina Walichowscy

PIĄTEK   8   marca       REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  dla uczniów szk. średniej

6.30 + Piotr Pawełczak (rocz.śm.), Katarzyna, Waleria, Wojciech Pawełczak

7.00 + Halina, Czesław Wydmuch – od córki Jagody i syna Mirosława z rodzinami

8.00 + Jadwiga Sieja – od Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników Zespołu Szkół w Krzepicach

16.45 Droga Krzyżowa (dzieci i młodzież szkolna)

17.15 Droga Krzyżowa (dorośli)

18.00 1) + ks. Marian Gąsiorowski (7 r.śm.)

  2)+ ks. Sławomir Masłowski – greg. 18

SOBOTA   9  marca  

6.30   1)+ Elżbieta Pasieka – od Alicji Kajkowskiej z rodz.

  2)+ Wiesław Borecki – od rodz. Dudek i Chamera

7.00   1)+ Barbara Skrzydeł – od rodz. Gworysów         

  2)+ Andrzej Tomczyk – od siostrzeńca Wojciecha z rodz. i chrześniaka z żoną, z Krakowa

18.00  + Maria, Stanisław, Jan Bolesław Słomian, Jerzy, Helena, Józef, Kazimierz Maciejewscy

19.00 (szpital)  + ks. Sławomir Masłowski – greg. 19 

NIEDZIELA   10  marca  4 Niedziela Wielkiego Postu

8.00   1)+ Tadeusz, Scholastyka, Gabriela Kostrzewscy, Ryszard, Helena, Władysław, Zygmunt Wydmuch, Jacek Gmur

          2)+ ks. Sławomir Masłowski – greg. 20

10.00 + Tomasz, Józefa, Szczepan, Ryszard Ogórek, Stanisława, Piotr Grzyb

12.00 Chrzty/Roczki/Jubileusze:    za parafian

17.30  Gorzkie Żale  

18.00  + Alicja, Zygmunt, Stanisław Kudelscy

   9.00   (Zwierzyniec I )  + Józef Piśniak z rodzicami (3 r.śm.)

  11.00 (Dankowice)   + Władysław, Helena, Franciszek Jagieła, Petronela, Józef, Zygmunt, Kazimierz, Damian, Władysław Sośniccy

INTENCJE MSZALNE   od  11 do  17  marca 2024

Naszą modlitwą otoczeni są:

PONIEDZIAŁEK   11  marca   

6.30  O bł. Boże… oraz dary Ducha Śiwętego dla Klaudii w 21 rocz. urodz. – od matki chrzestnej

7.00  1)+ Jarosław Cer – od rodz. Pilśniak i Chaś

2)+ ks. Sławomir Masłowski – greg. 21

17.30 + Marianna Katarzyna Pawelec – od Marzeny i Piotra Jeziorskich

18.00 + Marta Marć – od sąsiadów z bloku przy ul. Ryły

WTOREK    12  marca          

6.30  1)+ Urszula Włodarczyk

          2)+ Ewa Michalczyk – od mamy Teresy

7.00  1)+ Izydor Orłowski – od córki Barbary z rodz.

2)+ ks. Sławomir Masłowski – greg. 22

17.30 + Stanisław Go – od Anny i Jana Jeziorskich

18.00   + Józefa (45 r.śm.), Jan, Feliks Kubiccy

ŚRODA    13  marca             

6.30  + Maria Bogatko-Zawada – od rodz. Raczyńskich i Kucharczyków, z ul. 3 Maja

7.00  + ks. Sławomir Masłowski – greg. 23

17.30   + Janina Wydmuch – od sąsiadów Gajdów

18.00   + Krystyna, Wacław Mielcarz, Kazimiera, Bronisław Ptak

CZWARTEK    14  marca   

6.30  1) + ks. Sławomir Masłowski – greg. 24 

  2)+ Jadwiga i Marek Gładysz – od Bożeny Jagieła i Magdy Kuc z rodz.

7.00  1)+ Grażyna Kotas – od bratowej Alicji z rodz.

          2)+ Marian Kotas – od siostry Alicji z rodz.

17.30  + Jan Dziura – od rodz. Walkowiak i Hełminiak

18.00 + Kazimierz Ślusarczyk (6 r.śm.) i zm. z rodz. Ślusarczyków i Wąsińskich – od żony i córek z rodzinami

PIĄTEK   15   marca           

6.30 + ks. Sławomir Masłowski – greg. 25

7.00 + Władysława Błaszczykowska – od chrześnicy Alfredy Bujak z rodz.

16.45 Droga Krzyżowa (dzieci i młodzież szkolna)

17.15 Droga Krzyżowa (dorośli)

18.00 Do Miłosierdzia Bożego za zmarłychimiona i nazwiska niebawem

 

SOBOTA   16  marca  

6.30  + ks. Sławomir Masłowski – greg. 26 

7.00 rez. p. Kluba

18.00  + Bronisława (2 r.śm.), Mieczysław Pilarz – od córek z rodzinami

19.00 (szpital)  za parafian

NIEDZIELA   17  marca  5 Niedziela Wielkiego Postu

8.00   + Zbigniew, Jadwiga Kasterscy, Sławomir Ślifirski

10.00 + Helena, Michał, Jolanta, Kazimierz, Eugeniusz Mońka

12.00 + ks. Sławomir Masłowski – greg. 27

17.30  Gorzkie Żale 

18.00  + Helena, Józef Klocek, Karolina, Janusz Kotowscy, Zofia, Adam, Eugeniusz Krajewscy, Marianna, Jan Kaszuba, Janina, Józef, Stanisław, Władysław  Lida, Genowefa, Marcin Bałacińscy

   9.00   (Zwierzyniec I )  + Józef Pytel – od Krystyny Zmorek z rodz.

  11.00 (Dankowice)   + Alfreda Kozak – od sąsiada Józef Żerdzińskiego

INTENCJE MSZALNE   od  18 do  24  marca 2024

Naszą modlitwą otoczeni są:

PONIEDZIAŁEK   18  marca   

6.30  rez. p. Kluba

7.00  + Stanisław, Ewa, Błażej Noga i zm. z rodz. Ogrodnik

17.30 + ks. Sławomir Masłowski – greg. 28

18.00 + Marcjanna, Józef Fiks, Stanisław Majchrzak

WTOREK    19  marca  uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najśw. Maryi Panny

6.30  1) rez. p. Kluba

          2)+ ks. Sławomir Masłowski – greg. 29

9.00  1)+ Józef, Anna, Jan Słomian

2)+ Józef, Krystyna, Marian Orłowscy – od syna Zdzisława

18.00   1)+ Piotr, Feliksa Kulej, Stanisława, Jerzy Było, Maria, Józef Syguda, Sabina Jaźwińska

          2)+ prof. Marian Zembala (2 r.śm.) z prośbą o Boże miłosierdzie i radość wieczną – od Mamy i rodziny

ŚRODA    20  marca             

6.30  + Józef Kwasny (6 r.śm.) – od syna Artura z rodz.

7.00  1)+ ks. Sławomir Masłowski – greg. 30 (ostatnia)

          2)+ Piotr Tyrała

17.30   + Henryk Dwornik (9 r.śm.)

18.00   + Urszula, Izydor Orłowscy – od dzieci

CZWARTEK    21  marca   

6.30  1) Ireneusz Brodziak – od Agnieszki i Mariusza Bebłot 

          2)+ Weronika Marchewka – od rodz. Jagieła

7.00  1)+ Krystyna Maks, Kazimiera, Stefan Majer

          2)+ Robert Kotasiński – od Anny i Wacława Chyrzyńskich z synem Mariuszem

17.30  + Aldona Matyja z d. Majer – od córki Oliwii i rodz. Majerów

18.00 + Henryk Dudkowski (4 r.śm.) i zm. z rodz. Kotala i Dudkowskich – od syna i córki z rodzinami

PIĄTEK   22   marca           

6.30 + Benedykt Kowalewski – od kolegi Krzysztofa Mielczarka z rodz.

7.00 1)+ Stanisława Borecka – od rodz. Kałmuk, z Dankowic

          2)+ Kazimierz Dragan – od swatów Bukalskich z rodz.

16.30 Droga Krzyżowa ulicami miasta

18.00 rez. p. Kluba

SOBOTA   23  marca  

6.30  1)+ Urszula Włodarczyk, Henryka, Teodor Szymkuć – od Rafała z rodz. 

          2)+ Tadeusz Tyrała – od brata Stanisława i Jadwigi Tyrała

7.00 1)+ Janina Kukuła – od Krystyny i Ireneusza Baran

          2)+ Krystyna Orłowska – od Anny, Krzysztofa, Aleksandry i Piotra Napieraj

18.00  + Jerzy Bartela – od żony i dzieci

19.00 (szpital)  + Anna Korzonek – od Dyrekcji i pracowników Centrum Medycznego I-MED

NIEDZIELA   24  marca  6 Niedziela Wielkiego Postu NIEDZIELA PALMOWA

8.00   + Wacław Napieraj, Marianna, Władysław, Julia, Franciszek, Wiesława Kistela, Stanisława, Józef Majda, Weronika, Zygmunt Szczęśni

10.00 + Bronisława, Stanisław Mokros – od dzieci

12.00 za parafian      (Msza św. z procesją wokół kościoła)

Chrzest: Wiktoria Steinbartch

17.30  Gorzkie Żale 

18.00  + Renata Kasprzak – od brata Jarosława

   9.00   (Zwierzyniec I )  + Stanisław Go – od Marianny Łacnej z rodz.

  11.00 (Dankowice)   + Stanisława Korzonek (k) (10 r.śm.)

INTENCJE MSZALNE   od  25 marca do  1  kwietnia 2024

Naszą modlitwą otoczeni są:

WIELKI TYDZIEŃ

PONIEDZIAŁEK   25  marca    WIELKI PONIEDZIAŁEK

6.30  + Urszula Włodarczyk

7.00  + Krystyna Krotlińska – od rodz. Kaczmarków

17.30 + Ignacy Borecki – od Magdaleny i Pawła Gąsiorowskich oraz Marzeny i Piotra Jezierskich

18.00 + Zygmunt Sośnicki- od córki Jadwigi z mężem

(Zwierzyniec I)  Dzień Eucharystyczny

                    7.00  + Krzysztof Szyjka – od chrześniaka Mateusza z Kingą

                    19.00 + Stanisław Go – od Henryka Tyrały z rodz.

WTOREK    26  marca  WIELKI WTOREK

6.30  1)+ Marianna Paliwoda – od rodz. Słomian i Kulawik

          2)+ Marianna Paliwoda – od chrześnicy Bogusi z rodz.

7.00  1)+ Marian Gawlik – od wnuczki Anny z rodzicami

2)+ Teresa Dołaszyńska – od wnuczki Elżbiety z rodz.

17.30 + Eugeniusz Grzyb – od wnuka Konrada z rodz.

18.00   + Wiesława Jekiel (k) – od brata Henryka z rodz.

ŚRODA    27  marca             WIELKA ŚRODA

6.30  + Beata Dobrowolna – od rodziców

7.00  + Janusz Przygoda – od chrześniaka Kamila z rodz.

17.30   + Stanisław Furgalski – od syna Jacka z rodz.

18.00   + Jerzy Dyszlewski (5 r.śm.) – od żony i syna z rodz.

          TRIDUUM    PASCHALNE

CZWARTEK    28  marca       WIELKI CZWARTEK

18.00     LITURGIA WIECZERZY PAŃSKIEJ

Po Liturgii adoracja Najśw. Sakramentu.

PIĄTEK   29   marca             WIELKI PIĄTEK

15.00 Droga Krzyżowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego

18.00     LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

Po Liturgii adoracja Najśw. Sakramentu.

SOBOTA   30  marca            WIELKA SOBOTA

Błogosławieństwo Pokarmów na stół Wielkanocny:

Krzepice: o godz. 9.00;   10.00;   11.00;   12.00;   13.00

Zwierzyniec I: o godz. 9.00

Dankowice: o godz.  9.30

20.00     LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ

(przynosimy ze sobą świece)

1)+ Piotr, Feliksa Kulej, Stanisława, Jerzy Było, Maria, Józef Syguda, Sabina Jaźwińska

2)+ Janina Księżarek, Kacper, Anna Badura

3)+ Kazimierz Mońka – od sąsiadek Urszuli Tronina i Jolanty Tronina z rodz.

4) Dziękczynna rodziny Sławutów

Po Liturgii adoracja Najśw. Sakramentu

NIEDZIELA   31  marca  ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

6.00  REZUREKCJA      za parafian

(szpital) 7.00   + Władysława Sawicka – od prac. szpitala w Krzepicach

10.00 + Tomasz, Józefa, Szczepan, Ryszard Ogórek, Stanisława, Piotr Grzyb

12.00 Chrzty/Jubileusze/Rocznice:  O bł. Boże… dla Filipa Oseta w 18 rocz. urodz.

18.00  + Izabela Nagłowska – od córki

    9.00   (Zwierzyniec I )  + ks. Sławomir Masłowski – od mieszkańców Zwierzyńca I

   11.00 (Dankowice)   + Danuta Żerdzińska (27 r.śm.)

PONIEDZIAŁEK   1  kwietnia  PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

8.00   + Marceli, Józefa, Aleksy Raczyńscy, Stefan, Józefa Dyszlewscy, Jan, Leokadia Hampel

10.00 + Cyprian, Helena, Roman, Pelagia Staniszewscy, Józef, Teresa Kurczyńscy

12.00 Chrzty/Jubileusze/Rocznice:

O bł. Boże… dla Tacjany i Antoniego Janik w 50 rocz. ślubu;

... dla Tacjany i Piotra Barczyńskich w 20 rocz. ślubu

... dla Andrzeja w 70 rocz. urodz.

18.00  + Władysław (20 r.śm.), Stanisława, Stefan Wieczorek – od córki

  9.00   (Zwierzyniec I )  + Damian Wojciechowski, Stanisław, Bolesława, Alojzy, Ryszard, Zbigniew Grzyb

  11.00 (Dankowice)   + Teodora Skibińska – od koleżanki Henryki Kluba


 

 

 

 

HARMONOGRAM  MSZY ŚW.  w PARAFII p.w. św. JAKUBA Ap.  w KRZEPICACH  w czasie   FERII  ZIMOWYCH  i  WAKACJI  LETNICH:

W niedziele:  

Krzepice  (kościół parafialny)8.00;  10.00;  12.00;   18.00

                       Zwierzyniec I  (kaplica) -  9.00

                       Dankowice      (kaplica) -   11.00

W dni powszednie:  (tylko kościół parafialny)     

od poniedziałku  do piątku -  6.30; 18.00

     Spowiedź w godz.: 6.15 – 6.30 oraz 17.30 – 18.00   

w soboty:    7.00;  18.00  (Msza św. niedzielna)     w szpitalu (niedzielna) o godz. 19.00         

    Spowiedź w godz. 6.30 - 7.00 oraz o godz. 18.00

Sakr. Pokuty w niedziele  tylko w miarę możliwości (obecności) drugiego księdza ( w trakcie Lit. Słowa)

 

KANCELARIA  PARAFII  czynna:

w poniedziałek, środę, piątek w godz. 15.30 - 17.00

w wtorek, czwartek i sobotę w godz. 8.00 - 9.30

Kancelaria nieczynna:  w święta i uroczystości kościelne i państwowe oraz w I-sze Piątki m-ca .